RS 8 RS 8 Oscar Tybring I

I operativ tjeneste 1895 - 1937

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1895
Print teknisk informasjon