RS 79 Paul Johansen

I operativ tjeneste 1970 - 1990

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1970
Print teknisk informasjon