RS 78 Hagbart Waage

I operativ tjeneste 1968 - 1988

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1968
Print teknisk informasjon