RS 72 Jørgen Amundsen

I operativ tjeneste 1966 - 1997

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1966
Print teknisk informasjon