RS 68 Bergen Kreds

I operativ tjeneste 1963 - 1995

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1963
Print teknisk informasjon