RS 67 Ingeborg Platou

I operativ tjeneste 1961 - 1987

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1961
Print teknisk informasjon