RS 59 Tønnes Puntervold

I operativ tjeneste 1958 - 1990

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1958
Print teknisk informasjon