RS 57 Oslokjøpmannen

I operativ tjeneste 1953 - 1968

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1953
Print teknisk informasjon