RS 56 Olav Ringdal jr.

I operativ tjeneste 1952 - 1983

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1952
Print teknisk informasjon