RS 53 J. M. Johansen

I operativ tjeneste 1949 - 1979

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1949
Print teknisk informasjon