RS 52 Ole O. Lian

I operativ tjeneste 1940 - 1975

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1940
Print teknisk informasjon