RS 51 Fredrik Langaard

I operativ tjeneste 1939 - 1971

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1939
Print teknisk informasjon