RS 50 Osloskøyta

I operativ tjeneste 1940 - 1966

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1940
Print teknisk informasjon