RS 48 Gustav B. Bull

I operativ tjeneste 1939 - 1975

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1938
Print teknisk informasjon