RS 47 Ragnhild Schanche

I operativ tjeneste 1938 - 1976

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1938
Print teknisk informasjon