RS 44 Idun

I operativ tjeneste 1937 - 1969

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1937
Print teknisk informasjon