RS 41 Christian Bugge

I operativ tjeneste 1935 - 1967

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1935
Print teknisk informasjon