RS 39 Erik Farup

I operativ tjeneste 1933 - 1970

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1933
Print teknisk informasjon

Skøyta ble solgt i 1970  for 149 760 kroner til Gunnar S Olsen. I løpet av sin tjenestetid reddet RS «Erik Farup» 25 liv og assisterte 1217 fartøyer.