RS 38 Biskop Hvoslef

I operativ tjeneste 1932 - 1969

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1932
Print teknisk informasjon