RS 37 Catherine Booth

I operativ tjeneste 1931 - 1938

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1900
Print teknisk informasjon