RS 36 Andreas Aarø

I operativ tjeneste 1930 - 1965

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1930
Print teknisk informasjon