RS 35 Johan Bruusgaard

I operativ tjeneste 1924 - 1959

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1924
Print teknisk informasjon