RS 34 Haugesund

I operativ tjeneste 1921 - 1960

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1921
Print teknisk informasjon