RS 30 Risør II

I operativ tjeneste 1914 - 1937

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1914
Print teknisk informasjon