RS 3 RS 3 Tordenskjold

I operativ tjeneste 1893 - 1905

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1893
Print teknisk informasjon