RS 26 Bergens Kreds

I operativ tjeneste 1912 - 1948

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1912
Print teknisk informasjon