RS 25 Namsos

I operativ tjeneste 1912 - 1959

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1911
Print teknisk informasjon