RS 21 Anton Poulsson

I operativ tjeneste 1908 - 1948

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1908
Print teknisk informasjon