RS 20 Bergen II

I operativ tjeneste 1907 - 1940

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1907
Print teknisk informasjon