RS 2 RS 2 Langesund

I operativ tjeneste 1893 - 1913

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon