RS 19 Halten

I operativ tjeneste 1906 - 1949

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1906
Print teknisk informasjon