RS 17 Christian Børs

I operativ tjeneste 1904 - 1936

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1904
Print teknisk informasjon