RS 16 Christiansund

I operativ tjeneste 1901 - 1921

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1901
Print teknisk informasjon