RS 121 TBN Springer

I operativ tjeneste 2000 - 2004

0

Liv reddet

0 Tall registrert fra 2001

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 2000
Print teknisk informasjon