RS 119 Erna Olsen

I operativ tjeneste 1998 - 2012

0

Liv reddet

0 Tall registrert fra 2001

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1998
Print teknisk informasjon