RS 101 Nils C.P. Aure

I operativ tjeneste 1990 - 2011

0

Liv reddet

0 Tall registrert fra 2001

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1990
Print teknisk informasjon