RS 10 Christiania

I operativ tjeneste 1896 - 1932

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1896
Print teknisk informasjon