Frivillig på redningsskøyte

*Se våre krav til mannskap
før du registrerer deg

Jeg ønsker å bli frivillig på redningsskøyte

Påkrevde egenskaper (alle må krysses av)

Som ny operativ frivillig i RS er det ønskelig at du har noe erfaring fra båtlivet, – du bør være interessert, oppegående og ha plettfri vandel. Det stilles riktignok en del ekstra krav til å bli mannskap på redningsskøytene, men vi legger til rette slik at du får den nødvendige opplæringen og treningen utover basisferdighetene.

Har du andre gyldige maritime sertifikater eller andre sertifikater kan de markeres her. Enkelte frivillige skøyter kan ha krav om båtførerbevis og SRC/VHF sertifikat.

Her har vi behov for flere mannskaper

Oppdatert per 7. mai 2019:

Sted Behov for nye frivillige Venteliste
Alta: 10
Aukra 20
Bergen 100
Brønnøysund 10
Femunden 10
Harstad 10
Horten 10
Kragerø 10
Kristiansand Ikke behov
Leikanger 15
Levanger 15
Lillesand 20
Mandal 10
Mjøsa 12
Mongstad 10
Moss Ikke behov
Måløy 20
Namsos 25
Oslo 50
Skjeberg 7
Stavanger 25
Stord 20
Tromsø 12
Trondheim 10
Tønsberg Ikke behov
Ålesund Ikke behov
Sum 256

*For å være mannskap på redningsskøyte stiller vi noen krav:  

 • Aldersgrense for inntak er mellom fylte 18 og 57 år.
 • Du må ha hederlig vandel.
 • Du må ha fargesyn
 • Du må kunne svømme
 • Du må være i god fysisk form, samt ha BMI på under 33.
  Disse kravene gjelder ikke som frivillig land, så tilfredsstiller du ikke kravene til operativ frivillig, har vi brukt for deg på land.
  Vi legger til rette slik at du får de nødvendige kurs, opplæring og trening for å bli mannskap på våre skøyter.

Christian og Caroline er frivillige båtførere i Redningsselskapet

Vi trenger deg!

Vi trenger deg som ønsker å…

 • Være en viktig ressurs i beredskapen langs kysten.
 • Arbeide på oppdrag i samarbeid med hovedredningssentralene og nødetatene
 • Løse små og store problemer for både fritidsbåt- og yrkesflåten.
 • Bidra til å redde liv!

En redningsskøyte har følgende besetning: båtfører, bestmann, matros og aspirant.

Krav til båtfører

 • Du må ha D5L-sertifikat. Dette sertifikatet er beviset på at du innehar nok kunnskap innen navigasjon, navigasjonsmidler, sjøveisregler/brovakthold, skipslære, sikkerhet og teknologi/motorlære til å føre en redningsskøyte.

Krav til matros, bestmann og aspirant

 • Som matros og bestmann trenger du kun båtførersertifikat eller høyere nautisk utdannelse. Aspirantene trenger ikke dette.

Andre krav

 • Du må ha en del kurs og treninger før du kan mønstre på, bla innen førstehjelp. Alt dette får du mer informasjon om at ditt lokale sjøredningskorps.

Har du ikke de nødvendige sertifikatene? Som frivillig i Redningsselskapet får du opplæring og alle nødvendige kurs.

Bli frivillig!

Å være frivillig gir meg mye tilbake gjennom erfaring og møte med hyggelige folk.

 

Christian Strøm, Båtfører