Survitec Group

Vi er glade for å ha Survitec Norway, ledende leverandør av brann-, rednings- og sikkerhetsutstyr med på laget.

Survitec Norway er ledende leverandør av brann-, rednings- og sikkerutstyr med internasjonal tilknytning gjennom Survitec Group. De leverer til både fartøy, rigger, forsvar og luftfart. Til Redningsselskapet er de valgt som hovedleverandør av flåter til selskapets redningsskøyter.

Samarbeidet bidrar til finansiell støtte til Redningsselskapets drift gjennom sponsormidler og rabattavtaler, samt et faglig samarbeid med tanke på å videreutvikle både produkter og tjenester.

Survitec Norway er i tillegg stolte av å kunne bidra til å fullfinansiere Elias-båten «Elias Crewsaver» som i 2014 ble overrakt Redningsselskapets distriktskontor i Ålesund.

«For oss er det et privilegium og et naturlig valg å støtte det imponerende arbeidet Redningsselskapet driver»

«Vi er stolte av å kunne identifisere oss med en så anerkjent og profesjonell aktør som Redningsselskapet. Vi har et felles mål om å forebygge ulykker og å levere produkt og tjenester som skal redde liv når ulykken først er ute, og dette gjør samarbeidet ekstra meningsfullt.»

– Stein Frode Bulling Ness
Adm.dir. Survitec Norway AS

Besøk siden til Survitec Norway