Ta roret jenter

Meld deg på

Ta roret jenter
21.august 2019 kl. 17:00 til 22.august 2019 kl. 21:00

Pris: kr. 2 990,-
Rabattert medlemspris: kr. 2 990,-


Jeg vil betale med …

Vilkår

Påmelding er bindende dersom skriftlig avmelding ikke er mottatt senest 10 dager før kursstart. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Påmelding senere enn 10 dager før kursstart er alltid bindende. Dette betyr at Redningsselskapet ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift dersom man velger å ikke starte på kurs eller velger å avbryte påbegynt kurs. Man kan imidlertid starte opp igjen på et senere kurs innen 12 måneder uten annen tilleggskostnad enn eventuell generell prisjustering av kursavgiften og/eller eventuell kostnad ved nytt kursmateriell. Redningsselskapet forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom for få påmeldte.

Samtykke …

Praktisk informasjon og påmelding

Sted: RS Bodø Kurssted
Tolder Holmers vei 4, 8003 BODØ

Kurstype: Ta roret jenter

Start: 21.august 2019 kl. 17:00 Slutt: 22.august 2019 kl. 21:00 Kursdager: 2 dager

Påmeldingsfrist: 15.august 2019

Pris: kr. 2 990,- Rabattert medlemspris: kr. 2 990,-

Ledige plasser: 6 eller flere