Drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører statistikk over drukninger i Norge.

Drukninger i 2018:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Desember-statistikken inneholder også akkumulerte tall for hele 2018.

Drukningsstatistikk for 2017 - sammendrag

Månedsoversikt 2017

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Redningsselskapet tok over Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk fra januar 2017. Klikk på linken under for å gå til Norsk Folkehjelps sider. NF har ført drukningsstatistikk siden 1988.

Drukningsstatistikk før 2017

Kommentar til november-tallene

81 menn og 19 kvinner druknet i 2018 

102 personer døde av drukning i 2018, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Det er ti prosent flere enn i 2017 da 93 druknet.  

– Hvert år drukner rundt 100 personer i Norge. Det er 100 for mange. Redningsselskapet har fra i år opprettet en egen seksjon for fagfeltet drukning, for å hente inn mer kunnskap om hvem som drukner, hvorfor de drukner og hvilke tiltak vi kan sette inn. Vår visjon er at ingen skal drukne, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.  

Fram til 31. november druknet 97 personer, mens fem omkom i desember. To av de omkomne ble funnet i elver, mens to andre ble funnet i sjøen. Den siste personen havnet i vannet etter å ha kjørt av veien i Søgne. Fortsatt er godt voksne menn overrepresentert på statistikken. 

Flere badeulykker, færre båtulykker 

Det er særlig drukning i forbindelse med bading som bidrar til flere drukninger i 2018 sammenlignet med 2017. I 2018 druknet 18 personer i forbindelse med bading mot tre året før. Ni av de omkomne var i 70- eller 80-årene, mens tre var barn mellom ni og 14 år.
– Det høye antallet er trolig et resultat av en uvanlig fin sommer med stor badeaktivitet. Flere av de omkomne har badet alene, og kanskje overvurdert egne ferdigheter, sier Tanja Krangnes, som er ansvarlig for fagfeltet drukning i Redningsselskapet fra 2019.  

På den positive siden går antall drukninger i forbindelse med bruk av fritidsbåt og vannsportaktiviteter ned. 17 personer druknet fra fritidsbåt, to fra kajakk/kano og én fra padlebrett. Året før druknet 26 personer fra fritidsbåt og to fra kajakk/kano.  

Fall fra land/brygge i sjø, innsjø eller elv sto for nærmere 50 prosent av alle drukningsdødsfall i 2018.  

– Denne kategorien omfatter alt fra folk som faller fra bryggen en sen nattetime til turister som går for nært en foss. Disse drukningene er blant det vi skal se nærmere på i år, for å kartlegge risiko og mulige forebyggende tiltak, sier Krangnes. 

 Setter mål for reduksjon

 

– Etter å ha jobbet med drukningsstatistikken i to år begynner vi å få et godt datagrunnlag for å kunne analysere hva som er problemene og hva som bør gjøres for å redusere antall drukninger. Som et første steg på veien ønsker vi å sette et konkret mål for reduksjon av antall drukninger fram mot 2025, sier Krangnes, som legger til at Redningsselskapet ønsker å samarbeide tett med alle offentlige og private aktører som kan bidra til at færre drukner.  

– Sammen kan vi jobbe for å få til en like stor nedgang i antall drukninger som det har vært i antall trafikkdrepte de siste årene.   

Se drukningsstatistikk for desember og akkumulerte tall for hele 2018 her. Rapporten har også oversikt over nasjonalitet, alder og kjønn.  

 

Drukningsårsaker 2018 

 • Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann: 47 
 • Bading: 18 
 • Dykking: 3 
 • Seilbrett/rafting: 1 
 • Kano/kajakk: 2 
 • Fritidsbåt: 17 
 • Yrkesbåt: 5 
 • Bil i sjø/vann: 7 
 • Gjennom is: 1 
 • Andre årsaker: 1 

 

Drukninger pr fylke i 2018 

 • 10: Rogaland og Sogn og Fjordane 
 • 9: Hordaland og Trøndelag 
 • 7: Vest-Agder, Østfold og Telemark 
 • 6: Nordland, Vestfold og Møre og Romsdal 
 • 5: Buskerud og Akershus 
 • 4: Finnmark og Oppland 
 • 3: Troms 
 • 2: Oslo 
 • 1: Aust-Agder og Svalbard 
 • 0: Hedmark 

Grafikken viser antall drukningsårsaker januar – oktober i 2018 og 2017.

Drukninger tom november 2018:

0

Menn

0

Kvinner

Statistikken oppdateres cirka den 10. hver måned (sist oppdatert 10. januar 2019)

Totalt antall drukninger fra 2007 til 2017. I 2017 druknet 82 menn og 12 kvinner.

Kontaktperson spørsmål om drukning