Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge.

Drukningstall for hele 2019

Færre druknet i 2019

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at 86 personer omkom i drukningsulykker i fjor, mot 102 året før. – En nedgang på 16 prosent er svært gledelig. Men for å komme nærmere en nullvisjon, må vi intensivere det drukningsforebyggende arbeidet i årene som kommer, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Drukning i forbindelse med bading og etter fall fra land eller brygge er ulykkestypene med størst nedgang. Fra fritidsbåt, inkludert kajakk og kano, druknet det derimot sju flere enn i 2018.

Alle ulykker skjedde utendørs
Alle de registrerte drukningsulykkene i 2019 skjedde utendørs. 55 prosent druknet i sjøen, 35 prosent i innsjøer eller tjern og ni prosent i elver. Én ulykke skjedde i et privat plaskebasseng.

– I 2020 skal vi fortsette å bygge kunnskap om drukningsulykker for å forstå årsakssammenhenger, og optimalisere den forebyggende innsatsen. Vi ønsker at alle skal kunne ha glede av vannet og naturen enten de er i båt, bader eller går tur. For at opplevelsen skal bli trygg og god må vi vite hvilke farer vi skal være oppmerksom på, kjenne grensene våre og passe på hverandre, sier Rikke Lind.

Voksne menn er overrepresentert
Av de 86 som omkom av drukning i fjor, var 85 prosent menn og 15 prosent kvinner. 62 prosent var over 40 år.

– Både i Norge og sammenlignbare land i Europa er gutter i tenårene og voksne menn er mest utsatt for drukningsulykker. En forklaring kan være at flere menn enn kvinner er i båt alene. Internasjonal forskning viser også til at flere menn overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko ved vannaktiviteter, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

Fire barn omkom i badeulykker
Ni personer druknet i forbindelse med bading fra juni til august. De fire barna som druknet i fjor, døde alle i badeulykker.

– Statistikken fra 2017 til i dag viser at barn, ungdom og eldre over 70 år er særlig i risikosonen for denne typen ulykker, sier Krangnes.

33 personer døde av drukning etter å ha falt fra land eller brygge i 2019. Det er en nedgang på 30 prosent fra året før. Ulykkesbildet i denne kategorien er sammensatt:

– Dette omfatter blant annet fall fra kai eller brygge i forbindelse med uteliv, fall fra land under fiske og folk som er funnet i vann etter å ha blitt meldt savnet, sier Tanja Krangnes, som legger til at Redningsselskapet arbeider med å utelukke selvmordstilfeller fra denne kategorien.

Sjøvett viktig på ferskvann
26 personer druknet i forbindelse med bruk av fritidsbåt i 2019, inkludert en ulykke fra kajakk og to fra kano. Det er seks flere enn året før. Alle som druknet fra båt var menn, og 78 prosent var 40 år elle eldre.

– Fire av ti ulykker skjedde på innsjøer eller elver. Kompetanse og «sjøvett» er like viktig for de som ferdes på ferskvann som på saltvann, sier Tanja Krangnes.

Ulykker med fritidsbåt der drukning ikke er dødsårsak omfattes ikke av denne statistikken. Det er Sjøfartsdirektoratets som fører fullstendig oversikt over alle dødsulykker med fritidsbåter.

Flest drukninger i Rogaland
Fylkene med flest omkomne i drukningsulykker i 2019 er Rogaland (14), Nordland (11), Trøndelag (9) og Møre og Romsdal (8). Oppland hadde som eneste fylke null drukningsdødsfall.

Se denne rapporten for fullstendig oversikt over drukningsdødsfall i Norge i 2019.

Drukningsstatistikk 2019

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2019.

Kontakt oss for å få drukningstall på kommunenivå fra 2017 til d.d.

Har du eller noen du kjenner overlevd en drukningsulykke?

For å kunne forhindre drukningsulykker trenger vi mer kunnskap. Vi søker etter personer over 18 år som har opplevd og overlevd en utendørs drukningsulykke i perioden 2016 til 2019 til et pågående forskningsprosjekt.

 

Les mer om studiet her

Drukningsstatistikk 2017 og 2018

Drukninger i 2018:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Desember-statistikken inneholder også akkumulerte tall for hele 2018.

Drukninger i 2017:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag

Redningsselskapet tok over Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk fra januar 2017. Klikk på linken under for å se drukningsstatistikk fra 1988 – 2016.

Drukningsstatistikk før 2017 (Norsk Folkehjelp)

Drukninger 2019

72
Menn
14
Kvinner
Statistikken oppdateres rundt den 5. hver måned

Kontaktperson spørsmål om drukning