Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge.

Drukningstall for november 2019

Fire personer druknet i november

En mann er savnet og antatt omkommet etter at en oppdrettsbåt kantret i dårlig vær på Helgelandskysten i Nordland. Det er den første registrerte drukningsulykken fra et yrkesfartøy i 2019. En mann omkom etter at snøscooteren hans gikk gjennom isen på en elv i Finnmark. Dette er den eneste registrerte ulykken der en person har gått gjennom isen i år. En kvinne og en mann druknet etter fall fra land/brygge i henholdsvis Telemark og Rogaland.

Av de 82 omkomne pr 31. november er 69 menn og 13 kvinner. Tre av de var 14 år eller yngre.

Det ligger an til en nedgang i drukningsdødsfall på rundt 15 prosent i 2019 sammenlignet med fjoråret, da 102 personer omkom.

Drukninger pr fylke januar – november 2019

  • Rogaland: 14
  • Nordland: 11
  • Trøndelag og Møre og Romsdal: 8
  • Hordaland: 7
  • Troms, Vest-Agder og Akershus: 5
  • Telemark: 4
  • Sogn og Fjordane: 3
  • Finnmark, Aust-Agder, Østfold og Vestfold: 2
  • Hedmark, Buskerud og Oslo: 1
  • Annet (norsk farvann): 1

Det er ingen registrerte drukningsdødsfall i Oppland.

Se hele novemberrapporten her.

Nytt samarbeid styrker søk og redning i vann

Redningsselskapet og Kongsberg Maritime har inngått samarbeid om utvikling av søk- og redningsteknologi. Les mer om hva de skal gjøre sammen her

Drukningsstatistikk 2019

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August

Kontakt oss for å få drukningstall på kommunenivå fra 2017 til d.d.

Drukningsstatistikk 2017 og 2018

Drukninger i 2018:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Desember-statistikken inneholder også akkumulerte tall for hele 2018.

Drukninger i 2017:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag

Redningsselskapet tok over Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk fra januar 2017. Klikk på linken under for å se drukningsstatistikk fra 1988 – 2016.

Drukningsstatistikk før 2017 (Norsk Folkehjelp)

Drukninger 2019

69
Menn
13
Kvinner
Statistikken oppdateres rundt den 10. hver måned

Kontaktperson spørsmål om drukning