Securmark starter "småbåtregister"

I en pressemelding meldte Securmark 10. april at de var blitt godkjent som småbåtregister. Dette har vist seg å være en sannhet med modifikasjoner.

Overraskelsen var stor i Redningsselskapets sikkerhets- og småbåtregisters (RSSR) rekker mandag, da vi ble gjort oppmerksomme på pressemeldingen fra Securmark om at Securmark var blitt godkjent småbåtregister. I fjor vant vi anbudsrunden om småbåtregisterdrift i Norge i konkurranse med ti andre bedrifter, hadde Finansdepartementet nå godkjent flere firmaer?

Nei, selvfølgelig har de ikke det. Hele saken beror på at forsikringsselskapet If tidligere har krevd registrering i RSSR for småbåtforsikring, men at de nå også godtar registrering hos Securmark. Dette er imidlertid ikke bekreftet av If, og If krever fremdeles registrering i RSSR.

Flere medier har kommentert saken, Agderposten var tidlig ute og sakset fra Securmarks pressemelding, det var også NRK Sørlandet. Etter å ha blitt forklart de faktiske forhold er begge artiklene endret til å spesifisere at det er If som godkjenner registrering hos Securmark som grunnlag for forsikring, ikke at de er godkjent som småbåtregister. Det er i tillegg kun Ifs kunder som kan registreres i det nye registeret.

Det er ikke If som godkjenner småbåtregistre i Norge, det er det Finansdepartementet som gjør. RSSR er dermed fremdeles Norges eneste offentlig godkjente båtregister som registrerer båter kortere enn 10 meter, og ett av to som registrerer båter mellom 10 og 15 meter.

Båtforbundet tar avstand

Kongelig Norsk Båtforbund tar i en melding sterk avstand til denne formen for markedsføring i følgende melding:

I en pressemelding, som er blitt offentliggjort i dag hevdes det at Securmark er blitt et godkjent småbåtregister. Dette stemmer selvsagt ikke, leser vi på Redningsselskapets nett-side. For vår del synes vi at korreksen fra Redningsselskapet er særdeles mild når det er et faktum at det kun er Redningsselskapet som har fått konsesjon på å drive Småbåtregisteret. Vi i KNBF tar på sterkeste avstand fra denne formen for markedsføring fra Securemark som kun bidrar til å skape forvirring blant båtfolket. Dette fremstøtet fra Securemark styrker kravet om at Småbåtregisteret snarest må bli obligatorisk!

Det hevdes at If har gitt Securmark offentlig godkjenning. Et forsikringsselskap kan ikke godkjenne offentlige registre. Dessuten er det kun båter som er forsikret i If som kan registreres i Securemark-registeret! Det å sende ut en pressemelding som gir inntrykk av at Securemark-registeret er et alternativ til Småbåtregisteret vitner om alvorlig sviktende vurderingsevne hos ledelsen i Securemark.

Norske Sjø krever som kjent ikke registrering i Småbåtregisteret, men anbefaler at båten registreres i det eneste offentlig godkjente småbåtregisteret, nemlig det registeret som drives av Redningsselskapet. Det er helt utenkelig for Norske Sjø å anerkjenne Securemark-registeret som likestilt med Småbåtregisteret.

Redningsselskapets register har nå over 250.000 båter registrert med personopplysninger det følger strenge regler og konsesjoner med. Alle landets politikamre og alle redningsskøytene har døgnkontinuerlig tilgang til registeret.